Onafhankelijke commissie gaat onderzoeken of 'sleepwet' goed werkt

De ministerraad heeft donderdag <a href="https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/09/evaluatiecommissie-wet-op-de-inlichtingen--en-veiligheidsdiensten" target="_blank">ingestemd</a> met de instelling van een onafhankelijke commissie die de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), in de volksmond 'sleepwet' genoemd, gaat evalueren. Deze commissie moet nog dit jaar gaan kijken of er knelpunten zijn bij de uitvoering van de wet en of de wet zin heeft gehad.